Pro Musica Säätiö lahjoittaa 1.000.000 euroa Helsingin Musiikkitalolle

LEHDISTÖTIEDOTE

Pro Musica Säätiön hallitus on kokouksessaan 26.10.2007 päättänyt lahjoittaa Helsingin Musiikkitalolle miljoona euroa ehdolla, että säätiön hallitus myöhemmin pidettävässä kokouksessaan hyväksyy Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon kanssa tehtävän sopimuksen koskien lahjoituksen käyttökohdetta.

Lahjoituspäätöksen mukaisesti Musiikkitalon on käytettävä lahjoitus tavalla, joka luo pitkäaikaista lisäarvoa taidemusiikin edistämiselle. Pro Musica Säätiö haluaa näin osoittaa tukensa tälle kauaskantoiselle hankkeelle. Säätiön uskomus on että Musiikkitalon valmistuttua se tarjoaa parhaat mahdolliset puitteet taidemusiikin esittämiselle ja opiskelulle.

Pro Musica Säätiö on vuorineuvos Lauri J. Kivekkään ja hänen puolisonsa Elsa Kivekkään vuonna 1974 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on tukea taidemusiikkia kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Säätiö pyrkii erityisesti kannustamaan ja tukemaan nuoria lahjakkuuksia, joiden arvellaan vielä olevan muiden apurahoja jakavien tahojen antaman taloudellisen tuen ulottumattomissa sekä antamaan tunnustusta pedagogeille, jotka tekevät arvokasta työtä nuorten lahjakkuuksien ohjaamisessa. Tarkoituksena on tukea taidemusiikin ammattilaisia sekä sellaisiksi pyrkiviä. Apurahat myönnetään hakemuksitta. Kuluvana vuonna Pro Musica Säätiö on jakanut apurahoina 280.000 €. 33 toimintavuotensa aikana Pro Musica Säätiö on jakanut 991 apurahaa nykyarvoltaan 4.530.000 €.