PRO MUSICA SÄÄTIÖ sr.

Elsa ja Lauri J. KivekäsPro Musica Säätiö sr. on vuorineuvos Lauri J. Kivekkään ja hänen puolisonsa Elsa Kivekkään vuonna 1974 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on tukea taidemusiikkia. Toimintansa aikana säätiö on myöntänyt yhteensä 1.460 apurahaa nykyarvoltaan yhteensä noin 8,207 miljoonaa euroa. Säätiön perustajien toivomusten mukaisesti varoilla tuetaan nimenomaan ammattimuusikoita tai sellaisiksi aikovia. Viime vuosina säätiön hallitus on linjannut päätavoitteekseen kannustaa erityisesti nuoria muusikoita, joiden arvellaan olevan muiden apurahoja jakavien tahojen antaman taloudellisen tuen ulottumattomissa, sekä antaa tunnustusta pedagogeille, jotka tekevät arvokasta työtä nuorten lahjakkuuksien kasvattamisessa. Säätiön sääntöjen mukaisesti apurahoja ei haeta, vaan ne jaetaan säätiön hallituksen harkinnan mukaan. Vuosittain myönnetään apuraha myös Tampereen Musiikkiakatemialle (yhdistyneet Tampereen konservatorio sekä Tampereen ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmat)  sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle lahjakkaiden taidemusiikin opiskelijoiden tukemiseksi.