PRO MUSICA SÄÄTIÖ sr

Pro Musica Säätiö sr on vuorineuvos Lauri J. Kivekkään ja hänen puolisonsa Elsa Kivekkään vuonna 1974 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on tukea taidemusiikkia. Toimintansa aikana säätiö on myöntänyt yhteensä 1.625 apurahaa nykyarvoltaan yhteensä noin 9,372 miljoonaa euroa. Säätiön perustajien toivomusten mukaisesti varoilla tuetaan nimenomaan ammattimuusikoita tai sellaisiksi aikovia. Viime vuosina säätiön hallitus on linjannut päätavoitteekseen kannustaa erityisesti nuoria muusikoita, joiden arvellaan olevan muiden apurahoja jakavien tahojen antaman taloudellisen tuen ulottumattomissa, sekä antaa tunnustusta pedagogeille, jotka tekevät arvokasta työtä nuorten lahjakkuuksien ohjaamisessa. Säätiön sääntöjen mukaisesti apurahoja ei haeta, vaan ne jaetaan säätiön hallituksen harkinnan mukaan. Vuosittain jaetaan apuraha myös Tampereen konservatorion ja Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian johdon harkittavaksi lahjakkaiden taidemusiikin opiskelijoiden tukemiseen.